Borstversteviging.nl borstversteviging, vergroting, verkleining en reconstructie, buikwandcorrectie en ooglidcorrectie
Home | Borstversteviging | Borstvergroting | Borstverkleining | Borstreconstructie | Buikwandcorrectie | Ooglidcorrectie | Links

Borstreconstructie


Na een borstamputatie kan de weggehaalde borst weer gereconstrueerd worden. Men spreekt dan van borstreconstructie. Vroeger kwam een borstkankerpatiënte pas 5 jaar nadat zij als genezen werd beschouwd, in aanmerking voor een borstreconstructie. Tegenwoordig weet men gelukkig dat een borstreconstructie geen invloed heeft op het verloop van de ziekte en daarom kan nu al 6 tot 12 maanden na amputatie en na eventuele bestraling en/of chemotherapie de borstreconstructie uitgevoerd worden. Dit kan de kwaliteit van leven natuurlijk sterk verbeteren. Soms kan een borstreconstructie zelfs tijdens dezelfde operatie als de amputatie gedaan worden.

Borstreconstructie is mogelijk bij vrijwel alle vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan. Een slechte huidkwaliteit, door bijvoorbeeld bestraling, hoeft een goed resultaat niet in de weg te staan.

Voorbereiding op de operatie

Al tijdens het eerste gesprek met de arts over borstreconstructie, moet u aangeven of en welke medicijnen u gebruikt. Bepaalde medicijnen waar aspirine in zit (zoals Aspirine Protect en Ascal Brisper) mag u een aantal dagen voor de borstreconstructie niet meer slikken. Naast het eventueel tijdelijk niet gebruiken van medicijnen, is het ook belangrijk dat u niet rookt gedurende een periode van 6 weken vóór de borstreconstructie en zeker eenzelfde periode ná de operatie. Roken is namelijk erg slecht voor de huid en heeft tevens een slechte invloed op wondgenezing.

Eventueel overgewicht zal ook ter sprake komen. Hoe preciezer u op uw ideale gewicht bent, hoe beter het is om de operatie tot een succes te maken.

In de aanloop naar de borstreconstructie toe, zal de arts ook de voor u meest geschikte methode van borstreconstructie met u bespreken. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Op de dag zelf of een dag ervoor, zal de anesthesioloog (die voor de narcose zorgt) met u bespreken hoe u precies onder narcose gaat.

Methoden om een borst te reconstrueren

Implanteren van een prothese

Als de grote borstspier nog intact is en er voldoende soepele en gave aanwezig is, kan er een prothese geïmplanteerd worden onder deze huid en spier. Dit is de eenvoudigste wijze om een nieuwe borst te maken. Het litteken van de amputatie wordt gebruikt om de borst te openen en er ontstaan dus nauwelijks of geen nieuwe littekens. De ingreep duurt ongeveer een uur en de ziekenhuisopname varieert van 1 tot 5 dagen.

Implanteren van een prothese voor het oprekken van de huid

Als de huid wel van goede kwaliteit is, maar er niet genoeg is voor na de amputatie, dan kan er een prothese worden gebruikt om de huid op te rekken en zo te vermeerderen (weefselexpansie). De borstspier moet voor deze methode nog wel intact zijn.

De prothese voor het oprekken van de huid is een soort ballon, die via het litteken van de amputatie onder de grote borstspier wordt ingebracht. Dit duurt ongeveer een uur en ook in dit geval varieert de ziekenhuisopname van 1 tot 5 dagen. Twee weken na het implanteren, wordt begonnen met het geleidelijk vullen van de prothese (de “ballon”). Dit gebeurt met een fysiologische zoutoplossing tot de huid zover opgerekt is dat de gewenste cupmaat bereikt is. Hiervoor moet u tussen de 4 en 8 weken lang wekelijks naar het ziekenhuis, alwaar poliklinisch in enkele minuten met een injectienaald extra zoutoplossing in de prothese wordt gespoten. Uiteraard zit hiervoor een soort vulnippel op de prothese, zodat de zoutoplossing er alleen meer ín kan. Gedurende deze periode van vullen, kunt u zelf de huid wat soepeler houden en het oprekken vergemakkelijken door de borst te masseren met olie of crème.

Meestal volgt er na een rustperiode van 3 tot 6 maanden een tweede operatie, waarbij het eerste, met zoutoplossing gevulde implantaat wordt vervangen door een vaste borstprothese. Soms kan ook het eerste implantaat blijven zitten en als vaste prothese gaan dienen.

Gebruik van vet en huid van de buik

Als er te weinig huid is overgebleven om op te rekken, dan kan een nieuwe borst gemaakt worden van huid en vetweefsel van de onderbuik. Er moet dan wel een huid- en vetoverschot zijn op de buik. Bij reconstructie op deze wijze is er geen prothese nodig.

De operatie duurt tussen de 4 en 10 uur, afhankelijk van de gebruikte techniek en of er één of twee borsten gereconstrueerd moeten worden.

Het nadeel van deze manier van opereren is, dat de buikwand door deze ingreep minder stevig kan worden. Ook kan er na een dergelijke ingreep nog lange tijd sprake zijn van pijnklachten in de buikstreek. Ook zijn er vaak meerdere operaties nadien nodig.

Gebruik van een spier en huid van de rug

Als er te weinig huid van goede kwaliteit is overgebleven of als de grote borstspier tijdens borstamputatie is weggehaald, dan kan er huid van de rug met een onderliggende spier gebruikt worden voor het maken van een nieuwe borst. Vrijwel altijd wordt er dan ook prothese ingebracht. Op de rug ontstaat door het weghalen van spier en huid een litteken, maar het wordt geprobeerd om dat litteken onder het BH-bandje te krijgen. De operatie duurt gemiddeld 2 tot 3 uur en ook de ziekenhuisopname is langer: 7 tot 10 dagen meestal.

Tepelreconstructie

Naast reconstructie van de borst, is er natuurlijk ook een tepelreconstructie mogelijk. Dit gebeurt meestal nog eens 6 tot 12 maanden na de borstreconstructie. Huid van lies, oksel, de binnenzijde van het bovenbeen of de achterzijde van het oor kan gebruikt worden voor het tepelhof. De tepel zelf wordt meestal gemaakt van huid in de directe omgeving of van een stuk van de tepel van de nog aanwezige, eigen borst. Voor deze operatie wordt u meestal één dag opgenomen in het ziekenhuis.

Tepel en tepelhof kunnen ook gereconstrueerd worden middels een tatoeage. Dit kan dan poliklinisch gedaan worden.

Na de borstreconstructie

Tijdens de operatie worden drains in het wondgebied aangebracht om overtollig bloed en vocht af te voeren. Deze worden na enkele dagen verwijderd. Bent u eenmaal ontslagen uit het ziekenhuis, dan moet u soms terugkomen om hechtingen te laten verwijderen (dit kan poliklinisch). Gedurende de eerste 6 weken na de operatie moet u het rustig aan doen, en het is dan ook verstandig om (zeker de eerste week) hulp in te schakelen voor het dagelijkse werk thuis.

Risico’s en complicaties borstreconstructie

Net als bij iedere operatie zijn er bepaalde risico’s bij een borstreconstructie. De wond kan bijvoorbeeld nabloeden en er kan een infectie optreden. Ook kan de narcose tot klachten leiden. Rondom de ingebrachte prothese wordt door het lichaam een bindweefsellaag gevormd (kapsel genaamd). Dit kapsel kan samenstrekken waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden (kapselcontractie). Bij wie dit gebeurt is niet te voorspellen. De mate van contractie kan per borst verschillen. Als de prothese onder de borstspier is geplaatst, dan is de kans op kapselcontractie bijzonder klein.

Heeft u implantaten, dan kunnen deze ook lek raken. Bijvoorbeeld als er met een hard of scherp voorwerp in de borst wordt geprikt. Dit merkt u door het gevoel dat er iets ‘knapt’ en door een veranderde vorm van de borst. Het implantaat moet in dit geval vervangen worden door een nieuw implantaat.

Een zeldzame complicaties is dat de bloedcirculatie in het verplaatste weefsel of in de wondranden onvoldoende is. Dan kan er eventueel weefselversterf optreden.

Vergoeding van de operatie

Een borstreconstructie is een behandeling om de gevolgen van een borstamputatie zo goed mogelijk te verhelpen. Het wordt dus niet als verfraaiende ingreep gezien en dat betekent dat vrijwel alle ziektekostenverzekeraars de behandeling vergoeden. Vraagt u het wel voor de zekerheid even na bij uw verzekeraar, zeker als u particulier verzekerd bent.

Tot slot

Een gereconstrueerde borst zal altijd blijven verschillen van een natuurlijke borst. Hij ziet er blijvend iets anders uit en hij voelt ook anders aan. Ook kan het zijn dat de eventueel overgebleven goede borst óók onder het mes moet om de vorm beter bij de gereconstrueerde borst te laten passen (het gaat dan meestal om een borstverkleining of borstversteviging).

Het is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een zware ingreep. Maar uiteindelijk zijn vrijwel alle behandelde vrouwen tevreden: de borsten zijn tenslotte een belangrijk symbool van vrouwelijkheid.

Home | Borstversteviging | Borstvergroting | Borstverkleining | Borstreconstructie | Buikwandcorrectie | Ooglidcorrectie | Links

Copyright © 2004-2008 Borstversteviging.nl - e-mail borstversteviging [ at ] websnap.nl - Disclaimer